მომსახურება
რეცხვა ქიმწმენდა სერვისი
კომპანიის საკუთრებაშია ბელგიური ფირმა LACO-ს ცილინდრული 4 საუთოო აპარატი, რომლებიც განსხვავებულ ენერგიის წყაროზე მუშაობენ: 2 დანადგარი ბუნებრივ აირზე და 2-იც ელექტრო ენერგიაზე.